ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

apentomwseis

Τι είναι η απολύμανση;

Έλεγχος Παθογόνων Μικροοργανισμών

Πολλοί χώροι, εξαιτίας του είδους της δραστηριότητας με την οποία συνδέονται, απαιτούν άριστες συνθήκες υγιεινής. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των παθογόνων μικροοργανισμών όπως βακτήρια, μύκητες, ιοί και πρωτόζωα.

 

Ο όρος απολύμανση περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθούμε για την καταπολέμηση μικροβίων.

 

Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, που προέρχονται από τα διάφορα παράσιτα σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους είναι μεγάλοι. Από μια απλή δηλητηρίαση ως και τον θάνατο. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι είναι ξενιστές παθογόνων όπως: Ιοί, Βακτήρια, Μύκητες, Χλαμύδια , κ.λ.π.

 

Αναφορικά η γνωστή Λεπτοσπείρωση είναι θανατηφόρος ασθένεια που μεταφέρεται από τα ούρα των ποντικών.

 

Η απολύμανση επιβάλλεται σε νοσοκομεία, κλινικές, εστιατόρια και χώρους επεξεργασίας τροφίμων, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α.

 

Για τις απολυμάνσεις χρησιμοποιούμε ειδικά απολυμαντικά σκευάσματα άνευ οσμής και διαβρωτικού διαλύτη, ιδιαίτερα σε κατοικημένους χώρους και χώρους παρασκευής τροφίμων, πάντα με γνώμονα την σωστή και υπεύθυνη εφαρμογή με σκοπό την θωράκιση του χώρου σας και την προστασία της οικογένειάς σας.

Απολυμάνσεις χώρων