ΕΤΑΙΡΕΙΑ

apentomwseis

Γιατί εμάς;

Αξιόπιστες υπηρεσίες που διαρκούν

Η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ δραστηριοποιείται στον Έλεγχο Παρασίτων (Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες).

 

Το προσωπικό της διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ετών. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

 

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

Σε όλες τις εφαρμογές, τηρούνται οι κατάλληλες πρακτικές για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την ασφάλεια στην εργασία και τη προστασία του προσωπικού. Δίνεται έμφαση και μεγάλη σημασία στη χρήση βιολογικών μεθόδων και σκευασμάτων χαμηλής τοξικότητας, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Διεθνείς Φορείς.

  • Απολυμάνσεις
  • Μυοκτονίες
  • Απεντομώσεις
  • Φιδοαπωθήσεις
  • Βιοκαθαρισμοί