ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Έλεγχος Προσβολών από Τρωκτικά

 

H μυοκτονία περιλαμβάνει τη χρήση παγίδων με κολλητική επιφάνεια, δολωματικών σταθμών και τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων τελευταίας γενιάς.

 

Οι δολωματικοί σταθμοί είναι κυρίως πλαστικοί ή μεταλλικοί. Προστατεύουν τα δολώματα από τις ακραίες θερμοκρασίες, την ακτινοβολία, την υγρασία και αποτρέπουν την κατανάλωση των σκευασμάτων από οικόσιτα ζώα. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε κρίσιμες θέσεις μετά από λεπτομερή έλεγχο του εκάστοτε χώρου. Η αναδόλωση γίνεται, όταν και εφόσον απαιτείται, και μόνο από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.

 

Κύριος στόχος της εταιρείας μας είναι η πλήρης, απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο.

 

Η εταιρεία μας ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των τρωκτικών το οποίο είναι η Πρόληψη και η Αποτροπή εγκατάστασής τους στους χώρους που θέλουμε να εξυγιάνουμε.